Osmanlı Beyliği'nin Kısa Sürede Gelişmesinin Nedenleri

  Osmanlı Beyliği'nin Kısa Sürede Gelşimesinin Sebepleri;

1)Coğrafi konumun önemi

2)Bizans'ın iç karışıklıklar içinde olması

3)Balkanlarda siyasi birliğinin olmaması

4)Merkezi yönetimin güçlü olması

5)Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesi

6)Ahilik teşkilatının desteğinin alınması

7)Egemenlik altına alınan halka hoşgörüyle yaklaşılması

8)Gaza ve Cihat anlayışının sürmesi

9)Anadolu'daki Türk beylikleri ile mücadele edilmemesi, onlarla iyi geçinilmesi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !